Obchodní podmínky

Objednávka zboží

Zákazník odesláním objednávky přes objednávkový formulář do internetového obchodu Kalupínek.cz stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými s obchodními podmínkami.

Objednávka provedená přes objednávkový formulář je závazná. Odesláním objednávky vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a prodávajícím, dále kupní smlouva.

Zákazník pro provedení objednávky musí uvést v objednávkovém formuláři přesné a pravdivé informace a vyplnit všechny povinné údaje, aby příslušná objednávka byla platná.

Každá jednotlivá objednávka je po odeslání potvrzena zákazníkovi e-mailovou zprávou, ve které má možnost si zkontrolovat správnost vyplněných údajů.

Pokud potvrzovací e-mail neobdržíte, udělali jste v objednávce chybný krok a objednávka nebyla přijata. Je třeba provést novou objednávku nebo kontaktovat pro zjištění příčiny prodejce přes e-mail: obchod@kalupinek.cz nebo telefonicky na tel. čísle 608 960 838.

Pokud zjistíte v již odeslané objednávce vámi zadaný chybný údaj, neprodleně je třeba kontaktovat prodávajícího přes e-mail: obchod@kalupinek.cz nebo telefonicky na tel. čísle 608 960 838 a domluvit se na změně těchto údajů.

Prodávající si vyhrazuje právo kontaktovat zákazníka v případě doplnění upřesňujících údajů do objednávky e-mailem nebo telefonicky.

Prodávající je oprávněn při vyšší ceně objednaného zboží nad 3.000,- Kč požadovat autorizaci provedené objednávky telefonicky či přes e-mail. V případě odmítnutí autorizace nebude tato objednávka akceptována.

Dodací podmínky

Za místo fyzického dodání zboží zákazníkovi je považována adresa uvedená v příslušné kolonce objednávkového formuláře.

Zboží bude zákazníkovi dodáno následujícími způsoby dle volby v objednávkovém formuláři:

1. Přes dodací službu Uloženka k vyzvednutí na předem vybraném kontaktním místě. 

2. Přepravní službou DPD na adresu uvedenou v příslušné kolonce objednávkocého formuláře.

3. Doprava Kalupínek zajišťuje rozvoz zboží v lokalitách Libere a Jablonec nad Nisou.

Volba způsobu předání zboží je po odeslání objednávkového formuláře závazná.

Zpracování a předání objednaného zboží přepravní službě trvá cca 3-10 pracovních dnů od obdržení závazné objednávky podle toho, zda je zboží skladem nebo se připravuje na zakázku. V případě přípravy na zakázku vás prosíme o strpení, chceme vám dodat co nejkvalitnější produkt, který vyžaduje určitý čas na dokončovací práce. V případě vícečetné objednávky mixu zboží skladem i na zakázku se doba pro dodání obojího počítá jako při dodání zboží na zakázku.

Až bude zboží předáno přepravní službě, budete o této skutečnosti informováni e-mailem.

Součástí dodávky zboží bude daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list.

Prodejce se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat pouze zboží, které odpovídá druhu, množství, kvalitě i ceně platné v den odeslání objednávky.

Dojde-li v době mezi objednáním a vyřízením objednávky ke změně ceny objednaného zboží, platná je cena uvedená v již uskutečněné objednávce.

Prodávající je povinen zboží zabalit a zabezpečit tak, aby během jeho přepravy nedošlo k poškození.

Prodávající nenese odpovědnost za pozdní dodání zboží zákazníkovi zaviněné přepravní společností nebo za poškození zásilky způsobené přepravní společností.

Prodávající nenese odpovědnost za pozdní dodání či nedodání zboží zákazníkovi v případě zavinění subdodavatelem, např. neočekávaným zastavením výroby či v důsledku jiných provozních změn, o kterých nebyl prodejce předem informován.

Zákazník se zavazuje objednané zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a uhradit kupní cenu uvedenou v objednávce v případě platby na dobírku, pokud nebyla platba provedena předem bezhotovostně na účet prodávajícího. V případě nejasností při převzetí zboží neprodleně nahlaste své pochybnosti přepravci a následně prodávajícímu přes e-mail: obchod@kalupinek.cz nebo telefonicky na tel. čísle 608 960 838.

Dopravní a platební podmínky

1. Dopravné přes dodací službu Uloženka k vyzvednutí na předem vybraném kontaktním místě:

Dopravné do 20 kg 55,- Kč vč. DPH

Dobírka do 50.000,- Kč 13,- Kč vč. DPH

Dopravné a dobírka jsou připočteny k ceně zakoupeného zboží.

Dopravné není účtováno při objednávce nad 3.000,- Kč bez DPH při zvolení dodací služby Uloženka v objednávce.

2. Dopravné přepravní službou DPD:

Dopravné do 2 kg 91,- Kč vč. DPH

Dopravné do 5 kg 97,- Kč vč. DPH

Dopravné do 10 kg 109,- Kč vč. DPH

Dobírka do 5.000,- Kč 30,- Kč vč. DPH

Dobírka nad 5.000,- Kč 37,- Kč vč. DPH

Dopravné a dobírka jsou připočteny k ceně zakoupeného zboží.

Dopravné není účtováno při objednávce nad 5.000,- Kč bez DPH při zvolení přepravní služby DPD v objednávce.

3. Dopravné Kalupínek - týká se pouze lokalit Liberec a Jablonec nad Nisou: zdarma

Dodání zboží na dobírku u dopravy službou Kalupínek není možná, platbu lze provést pouze bezhotovostním převodem předem na účet prodejce při objednání zboží.

Platba bankovním převodem – formou zálohové faktury před odesláním nebo předáním zboží zákazníkovi. Platba se poukazuje na účet prodávajícího u ČSOB 181081590/0300. Po připsání příslušné platby na účet prodávajícího je dodání zbož ízajištěno předem zvolenou přepravní službou.

Zákazník nabývá vlastnická práva ke zboží až úplným uhrazením kupní ceny.

Reklamace a vrácení zboží

Zákazník má nárok v souladu se zákonem č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Pokud se rozhodnete od kupní smlouvy odstoupit, je třeba dodržet následující podmínky:

  • Zboží musíte vrátit v původním stavu se všemi součástmi, v dodaném obalu, dobře zabalené, neporušené, bez viditelných známek používání nebo opotřebení a schopné dalšího prodeje.
  • V případě, že prodávajícímu vznikne jednáním zákazníka škoda na již zakoupeném zboží ve smyslu §55 odst.1, a tento chce zboží vrátit, je povinen prodejci vzniklou škodu uhradit.
  • Spolu se zbožím je třeba zaslat identifikační údaje nákupu – číslo objednávky, datum nákupu a číslo faktury.
  • Při vrácení zboží se musíte prokázat originálem dokladu o koupi.
  • Zákazník je při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy povinen uhradit příslušné přepravní poplatky související s dodáním a vrácením zakoupeného zboží.

Pokud budou splněny výše uvedené podmínky pro vrácení zboží a reklamace bude uznána, bude odpovídající finanční částka zákazníkovi zaslána převodem na jeho účet do 14 pracovních dnů od fyzického převzetí zboží prodejcem zpět.