Ochrana osobních údajů

Pro ochranu vašich osobních dat se snažíme dělat co nejvíce. Poskytování osobních dat při nákupu v internetovém obchodu Kalupínek.cz je ze strany nakupujícího dobrovolné a nakupující má právo na přístup k nim. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat nakupujícího.

Pro úspěšnou realizaci nákupu v internetovém obchodu Kalupínek.cz však některá vaše osobní data potřebujeme znát, viz. příslušné kolonky v objednávkovém formuláři. Jejich uvedením při prvním nákupu zboží v internetovém obchodu Kalupínek.cz vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas s jejich shromažďováním, ukládáním do databáze, používáním a přenosem. Při opakovaném nákupu již tato data v plném znění poskytovat nemusíte, pouze v případě nějaké změny, která je nezbytná pro úspěšnou realizaci v internetovém obchodu Kalupínek.cz. Vaše osobní data budou kdykoliv na vaši žádost opravena nebo vyřazena z naší databáze.

 Uvedené údaje budou sloužit výhradně pro potřebu prodávajícího a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní data nakupujícího nejsou poskytována žádné třetí straně, s výjimkou přepravní služby, se kterou máme smluvní vztah a přepravě našeho zboží. Přepravní služba potřebuje tato data výhradně k dokončení vašeho nákupu a doručení zboží k vám.

 Přestože vám nemůžeme 100% zaručit, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům bez našeho zavinění, můžete se spolehnout, že věnujeme velkou péči zachování bezpečnosti vašich osobních údajů a zamezení neoprávněnému přístupu k nim.

Děkujeme vám za vaši důvěru při nákupu v našem internetovém obchodě Kalupínek.cz.

Váš tým Kalupínka